تاريخ : چهارشنبه بیست و یکم دی ۱۳۹۰ | 23:31 | نویسنده : حسن سلامی

               تقویم آموزشی مرکزآموزش خدمات هتلداری و گردشگری مشهد  درسال 1390

نام حرفه آموزشی

جنسیت

شیفت آموزشی

تاریخ شروع
ثبت نام اولیه

تاریخ
آزمون ورودی

ساعت آزمون ورودی

زن

مرد

هر دو

صبح

عصر

روز
کلاس

آشپز هتل درجه 2

 

مرد

 

 

عصر

هرروز

1390/9/19

1390/9/27

13

آشپز هتل درجه 2

زن

 

 

صبح

 

هرروز

1390/9/19

1390/9/26

13

مدیر هتل

زن

 

 

صبح

 

هرروز

همه روزه

1390/10/6

13

مدیر هتل

 

مرد

 

 

عصر

هرروز

همه روزه

1390/10/6

13

نماینده فروش بیمه

زن

 

 

صبح

 

زوج

همه روزه

 

 

نماینده فروش بیمه

 

مرد

 

 

عصر

فرد

همه روزه

 

 

راهنمای عمومی گردشگری

 

مرد

 

 

عصر

هرروز

همه روزه

1390/9/19

13

کارمند پذیره

زن

 

 

صبح

 

هرروز

همه روزه

1390/8/21

13

کارمند پذیره

 

مرد

 

 

عصر

هرروز

همه روزه

1390/8/21

13

مدیر دفاتر خدمات مسافرتی و جهانگردی

زن

 

 

صبح

 

هرروز

همه روزه

1390/9/19

13

مدیر خانه داری هتل

زن

 

 

صبح

 

هرروز

همه روزه

 

 

متصدی لباسشوئی در هتل

زن

 

 

 

عصر

هرروز

همه روزه

 

 

متصدی لباسشوئی در هتل

 

مرد

 

 

عصر

هرروز

همه روزه

 

 

ترخیص کار گمرکات

 

مرد

 

 

عصر

هرروز

همه روزه

 

 

قناد هتل

 

مرد

 

 

عصر

هرروز

همه روزه

 

 

قناد هتل

زن

 

 

صبح

 

هرروز

1390/9/16

1390/9/21

13

میزآرای هتل

زن

 

 

صبح

 

هرروز

1390/10/13

1390/10/15

11

متصدی صدور بیمه های مسئولیت

زن

 

 

صبح

 

روز زوج

همه روزه

 

 

متصدی صدور بیمه های مسئولیت

 

مرد

 

 

عصر

فرد

همه روزه

 

 

میزبان رستوران

 

مرد

 

 

عصر

هرروز

همه روزه

 

 

کارمند اطلاعات هتل

زن

 

 

 

صبح

هرروز

همه روزه

1390/10/25

13  • سبزوار
  • انجمن مورفولوژی جغرافیایی